Θέμα: Εξέταση του πρακτικού ένστασης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης έτους 2016
Ημ/νια: 24/12/2015 10:55:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΛ6ΩΚ8-ΨΓ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη