Θέμα: Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 24/12/2015 09:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Φ1ΡΩΚ8-ΛΑΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη