Θέμα: Απόδοση παγίας προκαταβολής
Ημ/νια: 24/12/2015 00:14:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΜ9ΛΩΚ8-6ΦΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη