Θέμα: Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 23/12/2015 22:09:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ρ1ΛΗΩΚ8-ΑΤΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη