Θέμα: Συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέταση ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες για το έτος 2016.
Ημ/νια: 23/12/2015 22:26:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΛΛΑΩΚ8-ΦΗ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη