Θέμα: Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης και επαναδημοσίευση της διακήρυξης.
Ημ/νια: 23/12/2015 22:47:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 9ΚΗ7ΩΚ8-ΘΥΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη