Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Ημ/νια: 23/12/2015 23:27:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 984ΖΩΚ8-7Β1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη