Θέμα: Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 23/12/2015 17:04:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΥΨΩΚ8-4ΞΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση