Θέμα: Εξέταση ένστασης κατά των όρων της διακήρυξης του έργου «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 07/12/2015 08:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΜ53ΩΚ8-ΡΦΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη