Θέμα: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 2.020 τ.μ.
Ημ/νια: 02/12/2015 10:08:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΡ9ΩΚ8-ΣΞΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη