Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.
Ημ/νια: 01/12/2015 12:15:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΛΟΩΚ8-66Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη