Θέμα: Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων
Ημ/νια: 28/11/2015 20:34:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΖΠΩΩΚ8-ΖΔ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη