Θέμα: Απ΄ευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης «Μελέτη ενίσχυσης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημαρχείου με ανρθρακονήματα σε συνδυασμό με λιθοσυρραφές και ενέματα με ελεγχόμενη πίεση» και έγκριση των όρων σύμβασης.
Ημ/νια: 28/11/2015 21:56:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 64Η3ΩΚ8-ΤΗΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη