Θέμα: Απόδοση παγίας προκαταβολής
Ημ/νια: 25/11/2015 12:17:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΖΔΚΩΚ8-8ΞΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη