Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθ.247/2015 για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής αντιμετώπισης δαπανών που αφορούν την ηλεκτροδότηση νέων μετρητών ΦΟΠ (αύξηση ισχύος).
Ημ/νια: 25/11/2015 10:04:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω319ΩΚ8-Ο1Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη