Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015
Ημ/νια: 25/11/2015 09:45:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 72Γ8ΩΚ8-Ξ70

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη