Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015
Ημ/νια: 25/11/2015 09:12:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦ36ΩΚ8-6Ξ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη