Θέμα: Μερική Ανάκληση Δέσμευσης της Πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 365 και πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015.
Ημ/νια: 19/11/2015 10:28:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΥΕΩΚ8-3ΔΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη