Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 09/11/2015 έως 28/02/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Ημ/νια: 19/11/2015 07:33:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΒ8ΩΚ8-1Γ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη