Θέμα: Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων
Ημ/νια: 14/11/2015 19:12:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΜΧΩΚ8-ΣΡΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη