Θέμα: Αποκλεισμός διαγωνιζόμενου, ανάκληση της απόφασης ανάθεσης με αριθ. 208/2015 και ανάθεση της μελέτης «Μελέτη 4ου ΓΕΛ Ξάνθης» στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.
Ημ/νια: 12/11/2015 08:07:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Α6ΑΩΚ8-0Β4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη