Θέμα: Εξέταση ενστάσεων και τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων.
Ημ/νια: 12/11/2015 07:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ι45ΩΚ8-ΞΥΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη