Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015
Ημ/νια: 11/11/2015 09:41:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΒΦΩΚ8-ΓΘ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη