Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015
Ημ/νια: 11/11/2015 08:41:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ο3ΥΩΚ8-ΜΕ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη