Θέμα: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό των ειδικών συνεργατών Χατζογλίδου Δέσποινας, Ζάρρα Κων/νου και της μόνιμης υπαλλήλου Σπανού Μαρίας.
Ημ/νια: 10/11/2015 08:30:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΠΙΩΚ8-Π5Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη