Θέμα: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό της ειδικής συνεργάτης Δημάρχου Ξάνθης Δέσποινας Χατζογλίδου.
Ημ/νια: 10/11/2015 08:39:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ4ΥΩΚ8-ΑΡΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη