Θέμα: Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης των υπηρεσιών:«Φύλαξης χώρων πρασίνου – αναψυχής και παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης »
Ημ/νια: 01/11/2015 21:15:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 61Ω1ΩΚ8-ΓΑΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη