Θέμα: KATΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ: AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 07/11/2014 09:22:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΜΣΙΩΚ8-ΜΟΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής