Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ
Ημ/νια: 26/06/2020 11:01:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΚ0ΩΚ8-ΝΜΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής