Θέμα: Έγκριση του 1ου ΣΠ της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση της δυτικής εισόδου της πόλης»
Ημ/νια: 24/06/2020 11:30:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧ18ΩΚ8-ΣΚΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής