Θέμα: Έγκριση του από 21-4-2020 πρακτικού της επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
Ημ/νια: 24/04/2020 09:53:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΠ68ΩΚ8-ΦΗΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής