Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της πλ. Γαβριήλ Λαδά, τμ. Γ
Ημ/νια: 07/04/2020 15:09:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Λ8ΖΩΚ8-54Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής