Θέμα: Κατάρτιση των όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση έκτασης 31.335.00 τ.μ. καλλιεργήσιμης γής του Αγροκτήματος Ιωνικού της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου, Δήμου Ξάνθης, για την καλλιεργητική περίοδο πενταετίας από το έτος 2020 έως και το έτος 2024
Ημ/νια: 07/04/2020 14:22:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 9ΗΧΦΩΚ8-58Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής