Θέμα: Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της σχολικής εφορίας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων
Ημ/νια: 07/04/2020 09:35:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΙ0ΩΚ8-Τ0Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής