Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης»
Ημ/νια: 27/03/2020 10:43:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΔΚΩΚ8-ΩΧΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής