Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αρ.47 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς
Ημ/νια: 13/03/2020 11:36:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΤΕΩΚ8-ΖΓΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής