Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης
Ημ/νια: 19/08/2019 10:30:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Φ9ΔΩΚ8-ΖΝΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής