Θέμα: Έγκριση του από 5-6-2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων» με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Ημ/νια: 24/06/2019 12:37:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞΚΖΩΚ8-4ΤΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη