Θέμα: Έγκριση του από 10-6-2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 24/06/2019 12:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΥΛΩΚ8-Ε2Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη