Θέμα: Έγκριση του από 07/06/2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Ημ/νια: 24/06/2019 12:43:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΩΛΩΚ8-ΟΟ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη