Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του ΕΒΕ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 07/05/2019 09:46:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΚ9ΩΚ8-23Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής