Θέμα: Έγκριση παράτασης εντάλματος προπληρωμής για την λήψη πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης
Ημ/νια: 08/04/2019 11:25:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗΝΩΚ8-Υ9Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής