Θέμα: Έγκριση του από 13-11-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας & είδη ασφαλείας οχημάτων»
Ημ/νια: 07/12/2018 08:41:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Δ5ΣΩΚ8-ΠΔΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη