Θέμα: Έγκριση του από 30-11-2018 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τον διαγωνισμό: «Προμήθεια και εγκατάσταση Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων και Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 1100lt»
Ημ/νια: 07/12/2018 08:46:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΟ1ΩΚ8-ΩΩ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη