Θέμα: Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του νέου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών»
Ημ/νια: 26/11/2018 10:31:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 721ΒΩΚ8-Υ1Ζ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής