Θέμα: Έγκριση του από 5-11-2018 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 22 στη δημοτική αγορά
Ημ/νια: 26/11/2018 10:38:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 75ΒΝΩΚ8-5ΒΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής