Θέμα: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης λιπαντικών
Ημ/νια: 26/11/2018 10:29:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΑΝΩΚ8-Δ2Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής