Θέμα: Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης και έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
Ημ/νια: 09/11/2018 09:28:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΧΧΩΚ8-ΖΦ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη