Θέμα: Έγκριση του από 25/10/2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες Συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 09/11/2018 08:06:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΥ5ΩΚ8-90Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη