Θέμα: Έγκριση του από 23-10-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»
Ημ/νια: 26/10/2018 10:24:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 67ΡΧΩΚ8-Β5Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη